Velkommen til Barnehage-/SFO-portalen i Øksnes kommune!

I tidsrommet 26.-30. juni 2017 vil portalen være stengt. Du kan ikke søke om plass i dette tidsrommet.

Hvis du skal endre/si opp plass: ta kontakt med skolen/barnehagen som barnet tilhører.